Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

THS.BS

Nông Thanh Trà

Bác sĩ Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2008: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2014 : Bảo vệ luận văn Thạc sỹ gây mê hồi sức tại Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên sâu:

Gây mê hồi sức.