Bác sĩ Chuyên gia, TT Ghép tạng

Ths. Bs.

Ninh Việt Khải

Phó Giám Đốc Trung tâm Ghép Tạng

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Tham gia đề tài cấp Nhà nước " Chẩn đoán và điều trị 9 bệnh ngoại khoa tại các tỉnh biên giới và miền núi phía Bắc".

Các bài báo khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành tại báo Y học thực hành, Y học quân đội.