Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

THS.BS

Nguyễn Xuân Huyến

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1983: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 1997: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 1998: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ Gây mê hồi sức Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê hồi sức