Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa

Ths.Bs.

Nguyễn Xuân Hòa

Bác sĩ