Bác sĩ Chuyên gia, TT Truyền máu

BS

Nguyễn Vân Trang

Bác sĩ Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Huyết học - Truyền máu.

 

Quá trình đào tạo:

Bác sĩ đa khoa tốt nghiệp Học viện Quân Y.

Bác sĩ chuyên khoa định hướng Huyết học Truyền máu.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Huyết học - Truyền máu.

Xét nghiệm miễn dịch ghép tạng.

Tế bào gốc.