Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú

Ths. Bs.

Nguyễn Trọng Tài

Bác sĩ Khoa Điều trị và khám xương ngoại trú

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đánh giá kết quả thay khớp hang bán phần Bipolar tại bv Việt Đức.

Nghiên cứu đánh giá 1 trường hợp đa U mỡ tủy xương(Lipomatosis).