Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú

Ths. Bs.

Nguyễn Trọng Tài

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đánh giá kết quả thay khớp hang bán phần Bipolar tại bv Việt Đức.

Nghiên cứu đánh giá 1 trường hợp đa U mỡ tủy xương(Lipomatosis).