Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật Chi Dưới

Ths. Bs.

Nguyễn Tiến Sơn

Phó trưởng Khoa PT Chi dưới