Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Thận lọc máu

Ths.Bs.

Nguyễn Thị Thủy

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Khảo sát tình hình nhiễm trùng liên quan đến catheter dùng cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ, đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam năm 2009.

Ảnh hưởng của mức độ hòa hợp HLA đến chức năng thận ghép sau ghép 2 năm, đăng trên Tạp chí Y học Quân Sự 2012.

Đánh giá sự thay đổi số lượng Virut Viêm gan C khi điều trị thuốc ức chế miễn dịch ở bệnh nhân sau ghép thận, đăng trên Tạp chí Y học Quân Sự 2012.

Đánh giá hiệu quả của việc cải tiến qui trình rửa màng sạch trước lọc máu lên tình trạng nhiễm virut Viêm gan C ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ, đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam 2013.

Đánh giá tình trạng nước -dịch và cân khô của bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ bằng thiết bị BCM, đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam 2014.