Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Ung Bướu

Bs.

Nguyễn Thị Phượng

Bác sĩ Khoa Ung Bướu

Chuyên ngành:

Ngoại Tiêu hóa - Ung bướu

 

Quá trình đào tạo:

2006-2012: Học tại Đại học Y Hà Nội chuyên ngành bác sĩ đa khoa, hệ chính quy.

2012  -2015: Học bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội chuyên ngành ngoại khoa.

 

Chức vụ:

Bác sĩ khoa Ung bướu

 

Thế mạnh chuyên môn:

Bác sĩ khoa Ung bướu