Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Ung Bướu

Bs.

Nguyễn Thị Phượng

Bác sĩ Khoa Ung Bướu

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Phân tích các nguyên nhân dẫn tới tử vong sau cắt khối tá tụy ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ năm 2005 - 2014.