Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Thận lọc máu

TS.Bs.

Nguyễn Thế Cường

Trưởng Khoa Thận Lọc máu

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Thrombopoietin amplifies ADP-induced HSP27 phosphorylation in human platelets: importance of pre-treatment. Int J Mol Med. 2013 Jun;31(6):1291-7.

Sivelestat improves outcome of crush injury by inhibiting high-mobility group box 1 in rats. Shock. 2013 Jan;39(1):89-95. doi: 10.1097/SHK.0b013e31827a2412.

Effect of antithrombin III on glycoprotein Ib/IX/V activation in human platelets: suppression of thromboxane A2 generation. Prostaglandins LeukotEssent Fatty Acids. 2012 Aug-Sep;87(2-3):57-62.