Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh I

TS. BS.

Nguyễn Thanh Xuân

Phó Trưởng Khoa PT Thần kinh I

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Trên 20 công trình nghiên cứu đã được báo cáo.

Tham gia chủ nhiệm đề tài nhánh công trình nghiên cứu cấp nhà nước về phẫu thuật nội soi thần kinh.

Tham gia viết sách Phẫu thuật thần kinh.

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Phẫu thuật nội soi thần kinh, phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật u sọ hầu, u tuyến yên, phẫu thuật nền sọ và chấn thương thần kinh.