Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Ung Bướu

Bác sĩ

Nguyễn Thành Khiêm

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị U lyonpho ống tiêu hóa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hơn 90 bài NCKH đăng trên các tạp chí chuyên ngành về các chủ đề chung và phẫu thuật tiêu hóa.