Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật Chi Dưới

Bs.

Nguyễn Quang Trung

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới