Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

Ths.Bs.

Nguyễn Ngọc Anh

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức