Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật Chi trên và Y học Thể Thao

Ths. Bs.

Nguyễn Mộc Sơn

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 

Đánh giá kết quả phẫu thuật đứt hoàn toàn gân Achilles tại bệnh viện Việt Đức.