Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn

CNĐD.

Nguyễn Minh Ky

Điều dưỡng trưởng Khoa PT Nhiễm khuẩn

Công trình Nghiên cứu khoa học:

Năm 2011: Nghiên cứu tình hình tai nạn lao động được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức và viện Bỏng quốc gia năm 2006 - 2010

Năm 2013: Đánh giá kỹ năng giảng dạy lâm sàng của điều dưỡng trong dự án “Tăng cường năng lực giảng dạy lâm sàng của điều dưỡng” phối hợp Bệnh viện Việt Đức và QUT - Australia; Chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân chấn thương nhiễm HIV điều trị tại bệnh viện Việt Đức từ 2008 đến 2011

Năm 2014: Some remarks on Nursing Ostomy Care at the Department of Septic Surgery, Viet Duc Hospital; Nurse’ knowledge, attitude and practice of wound care through Vietnam’s nursing competency standard; Đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành, thái độ của điều dưỡng về chăm sóc vết thương theo tiêu chuẩn năng lực và một số yếu tố liên quan

Năm 2015: Compliance of nursing practice on giving preoperative prophylactic antibiotic at Viet Duc Hospital – a cross – study in 2014

Năm 2016: Đánh giá hiệu quả và an toàn sử dụng  Protosan Gel dự phòng nhiễm khuẩn vết mổ tại bệnh viện Việt Đức; Đánh giá khóa học chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực điều dưỡng tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức; Đánh giá kiến thức, thực hành của điều dưỡng sau 12 tháng đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.