Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật Chi Dưới

Ths.Bs.

Nguyễn Minh Anh

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Luận văn thạc sỹ đánh giá kết quả điều tri vỡ ổ cối và sai khớp háng.