Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Thận lọc máu

BSCKII

Nguyễn Mạnh Tưởng

Phó trưởng Khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Phó Trưởng khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Hồi sức cấp cứu/ Nội chung

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2002: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2006: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2011: Tốt nghiệp khóa học ghép thận tại Bệnh viện Royal Perth, Australia.

Năm 2018: Tốt nghiệp BSCKII tại Học viện Quân Y.

 

 

Thế mạnh chuyên môn:

Hồi sức cấp cứu, Nội thận, Ghép tạng