Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Thận lọc máu

BSCK II.

Nguyễn Mạnh Tưởng

Phó trưởng khoa

Công trình Nghiên cứu khoa học:

Nghiên cứu hiệu quả chống đông của Heparin trong lọc máu lien tục tại khoa điều trị tích cực bệnh viện Bạch Mai.

Prevalence of polyomavirrus (BKV) infection and BK virus-associated nephropathy (BKVAN) in kidney transplant recipient in Vietnam: data from single center.