Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Cột sống

PGS.TS

Nguyễn Lê Bảo Tiến

Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình; QUYỀN TRƯỞNG PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI CƠ SỞ 2

Công trình Nghiên cứu khoa học: 

Nghiên cứu thực trạng, các yếu tố nguy cơ và các phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống 2008 - 2010, đề tài cấp nhà nước. 

Đánh giá kết quả điều trị chấn thương cột sống liệt tủy hoàn toàn có sử dụng tế bào gốc tủy xương 2012 - nay, đề tài cấp nhà nước.   

Bài báo cáo khoa học: Đánh giá kết quả bước đầu ứng dụng robot định vị chính xác renaissence trong phẫu thuật cột sống tại bệnh viện Việt Đức – 2013.

Nhân hai trường hợp ứng dụng ghép tế bào gốc mô mỡ tự thân điều trị chấn thương cột sống liệt tủy hoàn toàn cấp tính – 2013.

Đánh giá kết quả bước đâu 9 trường hợp phẫu thuật cột sống cổ cao đường dưới hàm – 2011, Đánh giá kết quả điều trị bệnh lý hẹp ông sống cổ đa tầng băng phương pháp tạo hình cung sau đường giữa – 2011.

U màng não tủy: Kết quả điều trị phẫu thuật sau 21 tháng – 2011, Đánh giá kết quả tạo hình đốt sống bằng bơm cement sinh học ở bệnh nhân xẹp đốt sống do loãng xương tại Bệnh viện HN Việt Đức- 2010.

Đánh giá kết quả điều trị hẹp ống sống và thoát vị đĩa đệm có sử dụng dụng cụ liên gai sau Silicon (DIAM) – 2010.

Đánh giá kết quả bước đầu của phương pháp phẫu thuật ghép xương liên thân đốt, bắt vít qua da sử dụng hệ thóng Sextant trong bệnh lý trượt đốt sống thắt lưng tại Bệnh viện HN Việt Đức – 2010.

Nhận xét qua 46 trường hợp nắn chỉnh vẹo cột sống bằng phương pháp bắt vis cuống cung sử dụng kỹ thuật hình phễu – 2010.

Tạo hình đốt sống bằng bơm cement sinh học có bóng ở bệnh nhân xẹp đốt sống do loãng xương tại Bệnh viện Việt Đức- 2010.

Đánh giá kết quà bước đầu phẫu thuật lấy nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cùng có sử dụng hệ thống ống nong tại bệnh viện Việt Đức – 2010.

 Đánh giá kết quả bước đầu ứng dụng sóng cao tần trong điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống tại BV HN Việt Đức – 2010.

Đánh giá kết quả điều trị hẹp ống sống thắt lưng bằng phẫu thuật đặt dụng cụ liên gai sau Coflex tại Bệnh viện HN Việt Đức – 2010.

 Đánh giá kết quả bước đầu của phương pháp phẫu thuật ghép xương liên thân đốt, bắt vít qua da sử dụng hệ thóng Sextant trong bệnh lý trượt đốt sống thắt lưng tại Bệnh viện HN Việt Đức – 2010.

Nhận xét kết quả ban đầu ứng dụng nẹp bán động điều trị phẫu thuật bệnh lý hẹp ống sống thắt lưng – thắt lưng cùng tại Bệnh viện HN Việt Đức – 2010.

Nhận xét kết quả ban đầu ứng dụng nẹp bán động điều trị phẫu thuật bệnh lý hẹp ống sống thắt lưng – thắt lưng cùng tại Bệnh viện HN Việt Đức – 2010.

Đánh giá kết quả tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học ở bệnh nhân xẹp đốt sống do loãng xương và chấn thương cột sống – 2009.

Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng sóng cao tần tại Bệnh viện HN Việt Đức – 2009, Nhận xét qua 31 trường hợp nắn chỉnh vẹo cột sống bằng phương pháp vít cuống cung sử dụng kỹ thuật hình phễu - 2009.

Nhận xét bước đầu kết quả điều trị phẫu thuật cấp cứu cố định đoạn bản lề cột sống ngực – thắt lưng phối hợp 2 đường (trước và sau) tại Bệnh viện Việt Đức từ 1/2005 đến 7/2006 -2007.

 Nhận xét bước đầu kết quả điều trị phẫu thuật cấp cứu cố định cột sống ngực – thắt lưng phối hợp 2 đường (trước và sau) tại Bệnh viện Việt Đức từ 1/2005 đến 12/2005 – 2006.

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cấp cứu cố định cột sống ngực – thắt lưng không liệt và liệt không hoàn toàn tại Bệnh viện Việt Đức từ 8/2003 đến 10/2005 – 2006.

Nhận xét kết quả điều trị phẫu thuật cấp cứu cố định cột sống ngực – thắt lưng qua đường sau tại bệnh viện Việt Đức từ 8/2003 đến 8/2006 – 2006.

 Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cấp cứu cố định cột sống ngực – thắt lưng không liệt và liệt không hoàn toàn bằng dụng cụ MOSS MIAMI tại Bệnh viện Việt Đức từ 8/2003 đến 10/2005 – 2005.

Nhận xét bước đầu kết quả điều trị phẫu thuật cấp cứu cố định cột sống ngực – thắt lưng qua đường sau tại bệnh viện Việt Đức từ 8/2003 đến 8/2004 – 2005.

Trật đốt sống ngực không tổn thương tủy – nhân 1 trường hợp – bàn luận về chẩn đoán và thái độ xử trí - 2005.