Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Cột sống

TS. Bs.

Nguyễn Hoàng Long

Phó trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống

Công trình Nghiên cứu khoa học: 

Chủ nhiệm đề tài nhánh cấp nhà nước đã được nghiệm thu.

Chủ nhiệm đề tài nhánh cấp nhà nước đang thực hiện.