Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II

TS. Bs.

Nguyễn Duy Tuyển

Phó trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II