Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II

TS. BS

Nguyễn Duy Tuyển

Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Thần kinh - Sọ não.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1999: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2003: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Năm 2005: Tốt nghiệp FFI tại Cộng hòa Pháp.

Năm 2009: Tốt nghiệp FFI tại Cộng hòa Pháp.

Năm 2018: Nghiên cứu sinh tại Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật Thần kinh chức năng.

U não nền sọ.