Bác sĩ Chuyên gia, TT Nam học

Ths.Bs.

Nguyễn Duy Khánh

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đánh giá kết quả điều trị ung thư tinh hoàn tại Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2007 -2014.