Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Kế hoạch tổng hợp, TT Phẫu thuật Nội soi

PGS.TS.

Nguyễn Đức Tiến

Phó Giám đốc TT PT Nội soi; Quyền trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Tham gia một số đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu sau: 

      Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ phẫu thuật nội soi để điều trị một số bệnh ổ bụng. Chủ nhiệm đề tài nhánh “Nghiên cứu phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa qua đường âm đạo trong thực nghiệm”. Để tài Cấp Nhà nước năm 2014.

      Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị một số bệnh ngoại khoa đ­ờng tiêu hoá th­ờng gặp cho các tỉnh biên giới và miền núi phía Bắc. Chủ nhiệm đề tài nhánh “Xây dựng quy trình chẩn đoán, điều trị phẫu thuật thủng dạ dày, viêm ruột thừa”. Đề tài Cấp Nhà nước năm 2012. Đã có hơn 60 bài báo khoa học được đăng trên các Tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

     Cùng với các đồng nghiệp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã nghiên cứu phát triển nhiều kỹ thuật ngoại khoa mới cho các Bệnh viện tuyến tỉnh, đặc biệt là các Bệnh viện tỉnh khu vực miền núi thông qua các chương trình chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới theo các Đề án, Dự án như Dự án bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng.