Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II

THS.BS

Nguyễn Đức Anh

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Thần kinh

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2011: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2014: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành ngoại khoa tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2019: Đào tạo Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh tại Cộng hòa Pháp.

Năm 2019: Nghiên cứu sinh tại Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn sâu:

Phẫu thuật Nội soi.

Phẫu thuật nền sọ.

Phẫu thuật thần kinh chức năng.

Phẫu thuật u não.