Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II

Ths.BS.

Nguyễn Đức Anh

Bác sĩ