Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

Ths.BS.

Nguyễn Đình Minh

Bác sĩ