Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Cột sống, Phòng Công tác xã hội

TS.BS

Nguyễn Đình Hòa

Phó Trưởng phòng Công tác xã hội; Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phó chủ nhiệm bộ môn ngoại, Đại học Y Hải Dương.

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Cột sống.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2007: Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2011: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2015: Bảo vệ luận án Tiến sỹ Trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Cột sống

Tế bào gốc