Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh, TT Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn

Bs.

Nguyễn Đắc Thao

Bác sĩ Khoa khám bệnh

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Tham gia đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu xây dựng quy trình phẫu thuật 9 bệnh tiêu hóa thường gặp tại các tỉnh biên giới và miền núi phía bắc".

Viết một số báo cáo trên tạp chí Y học thực hành.