Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

THS.BS

Nguyễn Đắc Thanh

Bác sĩ Trung tâm gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2012: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2015: Tốt nghiệp khóa đào tạo Quản lý đau trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2015: Tốt nghiệp khóa đào tạo Cập nhật những kỹ thuật mới trong Gây mê hồi sức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Hà Nội.

Năm 2016: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2017: Tốt nghiệp khóa đào tạo liên tục sau Đại học về Gây mê hồi sức do Đại học Y Hà Nội và Tổ chức đào tạo Gây mê hồi sức của Châu Âu.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê, gây tê