Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

Bs.

Nguyễn Đắc Thanh

Bác sĩ

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: