Bác sĩ Chuyên gia, Nội - Hồi sức thần kinh

TS. BS.

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng khoa Nội - Hồi sức Thần kinh

 

Chuyên ngành:

Nội Thần kinh 

 

Quá trình đào tạo:

1990 - 1996: Học bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội.

1996 - 2000: Học bác sĩ nội trú Thần kinh tại Đại học Y Hà Nội. 

1996 - 2015: Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

2004 - 2010: Học Tiến sĩ tại Karolinska - Thụy Điển.

2001 - nay: Giảng viên Bộ môn Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

 

Chức vụ:

2016 - nay: Trưởng khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Việt Đức.

2001 - nay: Giảng viên Bộ môn Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

 

Thế mạnh chuyên môn:

Chuyên khoa Nội thần kinh: Chuyên sâu lĩnh vực động kinh, rối loạn vận động, các bệnh lý thần kinh khác: Động kinh, Parkinson, Tại biến mạch não.