Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật Chi trên và Y học Thể Thao

PGS. TS.

Ngô Văn Toàn

Bác sĩ