Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II

Ts.BS.

Ngô Mạnh Hùng

Phó trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II