Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

THS.BS

Lê Xuân Hùng

Phó Trưởng khoa Gây mê 1, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Phó trưởng khoa Gây mê 1, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2001 : Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2002 : Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa định hướng Gây mê hồi sức - Đại học Y Hà Nội.

Năm 2005 : Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú bệnh viện- Đại học Y Hà Nội.

Năm 2008 : Tốt nghiệp khóa học đào tạo về ghép tạng tại Bệnh viện Đại học quốc gia Đài Loan.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê hồi sức