Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Cấp cứu tiêu hóa, TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Ts. Bs.

Lê Việt Khánh

Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến; Phó trưởng khoa PT Cấp cứu Tiêu hóa

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị một số bệnh ở bụng. Đề tài cấp Nhà nước năm 2014. Thư ký đề tài, đồng chủ nhiệm đề tài nhánh.

Phẫu thuật nội soi chẩn đoán và điều trị chấn thương bụng vỡ tạng rỗng. đề tài cấp thành phố năm 2013. Thư ký đề tài.

Đã công bố gần 20 bài báo khoa học.