Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ

Ths. BS.

Lê Văn Nam

Bác sĩ Khoa PT Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ

 Công trình Nghiên cứu khoa học:

Được Bộ y tế trao tặng sinh viên nghiên cứu khoa học.

Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ răng hàm mặt tại trường Đại học Y hà nội