Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực

BS.

Lê Nhật Tiên

Bác sĩ Khoa PT Tim mạch và Lồng ngực

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Tham gia báo cáo tại nhiều hội nghị như Đại hội tim mạch toàn quốc, Hội nghị PT tim mạch và lồng ngực toàn quốc, Hội Nghị PT tim mạch và lồng ngực Châu Á.

Các bài báo cáo: Kết quả ứng dụng can thiệp trong điều trị bệnh lý động mạch chủ tại Bệnh Viện Việt Đức.; Kết quả điều trị bệnh lý mạch máu bằng kỹ thuật Hybrid tại bệnh viện Việt Đức.