Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh, TT Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn

Ths.Bs

Lê Nhật Huy

Bác sĩ Khoa khám bệnh