Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật chấn thương chung

Ts. Bs.

Lê Mạnh Sơn

Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình III

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 

2006: Đánh giá kết quả PT Boyes điều trị liệt TK quay không hồi phục.

2015: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước 2 bó bằng gân cơ bán gân và gân cơ thon tự thân.