Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu

Ths.Bs.

Lê Học Đăng

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu