Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

PGS.TS.

Hoàng Long

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến; Phó trưởng khoa PT Tiết niệu

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đã có 100 bài báo khoa học được đăng trên các Tạp chí khoa học trong nước và tham gia một số đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu sau:

Nghiên cứu triển khai ghép gan, thận lấy từ người cho chết não. Đề tài trọng điểm Cấp nhà nước, Bộ KHCN KC.10.25/06 (2009 - 2011).

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật can thiệp mạch và phẫu thuật nội soi trong điều trị chấn thương gan và thận. Đề tài trọng điểm cấp nhà nước, Bộ KHCN KC.10/11-15 (2012 - 2014). Làm Thư ký đề tài và chủ nhiệm đề tài nhánh.

Nghiên cứu các phương pháp chẩn đoán hình ảnh và điều trị bảo tồn không mổ trong các tổn thương chấn thương bụng kín. Đề tài cấp bộ. Bộ Y tế. 2910/QĐ-BYT (2007 - 2009). Làm Chủ nhiệm đề tài nhánh.

Chẩn đoán hình thái tổn thương và đánh giá kết quả điều trị các tai biến tiết niệu sau mổ sản phụ khoa. Đề tài cấp Trường ĐHY Hà Nội. 709/QĐ-ĐHYHN (2010 - 2011). Làm Chủ nhiệm đề tài.

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt thận bệnh lý mất chức năng. Đề tài cấp Trường ĐHY Hà Nội. 709/QĐ-ĐHYHN (2010 - 2011). Làm Chủ nhiệm đề tài.