Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Giải phẫu bệnh

Ths. Bs.

Hồ Đức Thưởng

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học

Luận văn Bs nội trú: “Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và tỷ lệ bộc lộ một số dấu ấn  miễn dịch trên các mảnh sinh thiết kim ung thư biểu mô tuyến tiền liệt”.