Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh, Khoa Dinh dưỡng

TS. Bs.

Hà Nguyễn Kính Long

Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bs khoa Khám bệnh

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Nghiên cứu về biến đổi chức năng tuyến giáp sau phẫu thuật cắt bướu điều trị bướu giáp đơn thuần.

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: