Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh, Khoa Dinh dưỡng

TS. Bs.

Hà Nguyễn Kính Long

Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bs khoa Khám bệnh

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Nghiên cứu về biến đổi chức năng tuyến giáp sau phẫu thuật cắt bướu điều trị bướu giáp đơn thuần.