Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú

TS. Bs.

Dương Đình Toàn

Phó trưởng khoa Khám xương và điều trị ngoại trú

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Trên 20 công trình nghiên cứu khoa học ( dạng bài báo được đăng trên các tạp chí Y Học) .