Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Trung tâm Phẫu Thuật Thần kinh

PGS. TS.

Đồng Văn Hệ

Phó Giám đốc bệnh viện; Giám đốc Trung tâm PT Thần kinh; Trưởng khoa PT Thần kinh I

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

100 công trình nghiên cứu khoa học.

Chủ nhiệm 1 đề tài cấp nhà nước.

Chủ nhiệm 5 đề tài cấp Bộ và tương đương.

Chủ biên: 3 cuốn sách chuyên khảo và tham khảo.

Tham gia viết 20 trang sách.

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Nội soi phẫu thuật sọ não, Phẫu thuật thần kinh ít xâm lấn, Phẫu thuật u tuyến yên, U não, Chấn thương sọ não, Áp xe não.