Bác sĩ Chuyên gia, Nội - Hồi sức thần kinh

BS.

Đồng Ngọc Minh

Bác sĩ

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: