Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

Ths.BS.

Đỗ Việt Anh

Bác sĩ