Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

BSCKII

Đỗ Danh Quỳnh

Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1985: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội .

Năm 1988: Tốt nghiệp nội trú Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Năm 1997: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội .

Năm 2019: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa II trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê hồi sức