Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ

TS. Bs.

Đào Văn Giang

Phó trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đào Văn Giang, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Bắc Hùng: “vi phẫu thuật trồng lại bàn, ngón tay đứt rời tạo bệnh viện Việt Đức từ 2005 – 2007”. Tạp chí ngoại khoa Việt nam. (2007) Số 10 tập 2 trang 108 -110.

Đào Văn Giang, Nguyễn Hồng Hà: “Kết quả phẫu thuật nối thần kinh VII và ống tuyến mang tai bằng kỹ thuật vi phẫu tại bệnh viện Việt Đức” Tạp chí ngoại khoa (2012) số 1.

Đào văn Giang, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Hoàng Cương, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Hồng Hà, “Kết quả bước đầu ứng dụng nội soi hỗ trợ trong phẫu thuật chấn thương hàm mặt “ Tạp chí phẫu thuật nội soi  năm 2015.

 Đào Văn Giang, Nguyễn Hồng Hà “Trồng lại một phần tai đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu: Nhân một trường hợp đầu tiên tại Việt Nam” Tạp chí chấn thương chỉnh hình 2015.

Đào Văn Giang, Vũ trung Trực, Bùi Mai Anh, Nguyễn Hồng Hà’ “vi phẫu thuật trồng lại da đầu đứt rời ở bệnh nhân đa chấn thương: ca lâm sàng. Tạp chí ngoại khoa năm 2013.

Đào Văn Giang, Nguyễn Hồng Hà, “ nối ghép đầu mũi đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu: ca lâm sàng” Tạp chí y học Việt nam năm 2014.