Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật chấn thương chung

Ths. Bs.

Đặng Trung Kiên

Bác sĩ Khoa PTCT Chung

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 

2015: Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày Schalzker V, VI bằng nẹp khóa tại BV hữu nghị Việt Đức.