Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

BS.

Cao Thị Khánh Nguyệt

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Hai bài báo nghiên cứu đăng trên báo ngoại khoa:

Sơ bộ đánh giá sử dụng kháng sinh theo phân loại phẫu thuật độ sạch của Altemeir tại Bệnh viện Việt Đức quá điều tra cắt ngang tháng 11/2005.

Vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện tại phòng hồi sức phẫu thuật tim- bước đầu đánh giá hiệu quả tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện qua các giai đoạn can thiệp từ tháng 7/2010 - 12/2011.