Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Xét nghiệm Huyết học

Cao Thị Bích Ngọc

Kỹ thuật viên trưởng Khoa xét nghiệm huyết học